Analytický nástroj QlikView integrovaný do Jeeves

Systém Jeeves rieši oblasť BI funkcionalitou adaptívnej analýzy a podpory rozhodovania, ktorá je vybudovaná na systéme QlikView a integrovaná do Jeeves s preddefinovanými zostavami pre Predaj, Financie, Nákup a Sklady/Distribúcia. QlikView je analytický softvér vytvorený švédskou spoločnosťou QlikTech s viac ako 10 000 inštaláciami celosvetovo.

Jeeves BI predstavuje hotovú aplikáciu BI vybudovanú na báze QlikView, ktorá v sebe zahŕňa:

  • Preddefinované vrstvy dát
  • Preddefinované vzory (reporty atď.) a možnosti ich adaptácie, prípadne tvorby nových prehľadov
  • Validačné prehľady a tabuľky
  • Funkcionalitu pre rýchlu, viacúrovňovú analýzu dát (drill-down)
  • Export a distribúciu údajov
  • Riadenie jazykových verzii

Jeeves poskytuje funkcionalitu BI na troch rôznych úrovniach:

  1. BI Balík Jeeves (Jeeves BI Bundle) – riešenie definované podľa rolí v Jeeves pokrývajúce väčšinu funkcií a procesov vo firme, ktoré je integrované do systému Jeeves od verzie 3.0 Jeeves.
  2. Jeeves aplikácie BI – predstavujú komplexnejšie aplikácie pre jednotlivé oblasti podnikania na základe Jeeves a sú inštalované samostatne. Môžu byť začlenené do BI balíka Jeeves, ale sú dostupné aj samostatne v Jeeves Apps Market, konkrétne pre oblasti: Predaj, Nákup, Sklad, CRM, Výroba a Financie.
  3. BI aplikácie partnerov Jeeves – zahŕňajú customizované aplikácie vytvorené a poskytované partnermi Jeeves (môžu byť prístupne cez Jeeves Apps Market).

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS