Možnosti

Pre podporu užívateľov - zákazníkov NordERP je určená web aplikácia Centrum podpory zákazníkov (CPZ). Rozsah a štruktúra podpory cez CPZ zodpovedá štruktúre systému Jeeves a implementovaným modulom u zákazníka. Umožňuje riadený prístup užívateľov podľa nastavených parametrov užívateľského konta – užívatelia a ich prístupové práva sú definované na základe požiadavky zákazníka. Užívateľ po prihlásení a podľa nastavených parametrov môže zadávať nové požiadavky. Podľa nastavených pravidiel je každej požiadavke  automaticky priradený riešiteľ. Užívateľ, ktorý požiadavku zadal a riešiteľ dostávajú automaticky mail pri zadaní resp. zmene stavu požiadavky. Prístupové práva a pravidlá umožňujú zákazníkovi a riešiteľovi, prípadne iným oprávneným osobám, vstupovať do riešenia požiadavky – pridať komentár, pripojiť súbor, zmeniť stav, zrušiť požiadavku -  a sledovať históriu riešenia.

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS