Rozsah podpory

Podpora v rozsahu CPZ pokrýva najmä riešenie bežných prevádzkových požiadaviek používateľov zákazníka v zmysle zmluvy o podpore.  Rovnako je CPZ možné využiť pre riešenie požiadaviek nad rámec zmluvy o podpore, pričom prostredníctvom CPZ je možné dohodnúť podmienky riešenia. Jednou z hlavných výhod riešenia požiadaviek cez CPZ je záznam histórie riešenia požiadavky, ktorá je k dispozícii počas celej doby životnosti požiadavky.

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS