Servisné balíky služieb

Spoločnosť NordERP pripravuje pre svojich klientov novinku v podobe servisných balíkov, v rámci ktorých umožní klientom riešiť požiadavky nad rámec zmluvy o podpore za výhodných finančných podmienok. Pre klientov budú k dispozícii tri typy balíkov (malý, stredný, veľký) s mesačným predplateným objemom konzultačných služieb so zvýhodnenou sadzbou pre riešenie požiadaviek.

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS