Školenia a semináre

Spoločnosti NordERP a Jeeves pripravujú pre svojich klientov celú škálu vzdelávacií aktivít a seminárov zameraných na efektívne využitie funkcionality Jeeves. Súčasťou týchto aktivít sú aj pravidelné webmináre na partnerskom webe Jeeves, na ktorých sú predstavované novinky systému Jeeves:

http://partner.jeeves.se/Pages/Default.aspx

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS