Výhody a vlastnosti

Systém Jeeves je flexibilným a rýchlo rastúcim globálnym ERP systémom. Od prvej implementácie v roku 1995 už bolo uskutočnených vyše 4600 ďalších implementácií pre viac ako 45 000 používateľov v 46 krajinách sveta.

Jeeves je plnohodnotným a moderným ERP systémom, ktorý disponuje funkcionalitami pokrývajúcimi všetky podnikové procesy (CRM, Nákup, Výroba, Služby, Financie, Spolupráca) . Hlavné výhody systému Jeeves vychádzajú najmä z jeho jedinečnej architektúry, ktorá zaručuje:

  • vysokú úroveň flexibility – bez nutnosti robiť kompromisy pri výbere riešenia, ktoré je schopné zabezpečiť buď štandardné funkcionality alebo funkcionality prispôsobené špecifickým potrebám a tým dosiahnuť zníženie nákladov na konzultantov spojených s implementáciou, prispôsobením alebo upgradom Prečítajte si podrobnejšie informácie
  • jednoduchú implementáciu – systém je možné implementovať vo veľmi krátkom čase a s efektívne alokovanými zdrojmi
  • ľahké prispôsobenie systému používateľovi – nakoľko používa 2 oddelené databázy, pričom jedna je dedikovaná výhradne na flexibilné prispôsobovanie systému, vďaka čomu je systém Jeeves schopný spĺňať nie len aktuálne požiadavky ale aj budúce nároky klienta Prečítajte si podrobnejšie informácie
  • možnosť efektívne upgradovať – aktualizácie a vylepšenia sú realizované priamo do aktuálnej verzie prispôsobenej na mieru aktuálnym potrebám používateľa pri plnej kompatibilite s predošlými verziami a bez potreby prerušiť každodenný pracovný rytmus Prečítajte si podrobnejšie informácie
  • jednoduché a intuitívne používanie systému – jednotlivé funkcionality sú v grafickom používateľskom rozhraní rozdelené do logických celkov, priradené základným používateľským roliam a úlohám zamestnancov v súlade so všeobecne uznávanými biznis modelmi jednotlivých odvetví. Prečítajte si podrobnejšie informácie
  • jednoduchú možnosť rastu – spolu s vaším biznisom porastú aj nároky na ERP systém, ktoré dokáže systém Jeeves vždy v danom momente na mieru uspokojiť, bez ohľadu na to, či ide napr. o menšiu lokálnu alebo o komplexnú nadnárodnú spoločnosť s množstvom pobočiek po celom svete. Prečítajte si podrobnejšie informácie

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS