Certifikáty a know-how

Investujeme do zvyšovania kvality poskytovaných služieb rozširovaním certifikácie spoločnosti, ako aj zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov spoločnosti v oblastiach:

  • projektový manažment (cerifikácia PRINCE2)
  • riadenie IT služieb (certifikácia ITIL)
  • správa databázových riešení (certifikáty programovania a admistrácie Microsoft SQL servera)

  

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS