Predstavenie

NordERP, a.s. je konzultačno-softvérová spoločnosť zameraná na:

  • zavádzanie riešení pre riadenie a podporu procesov spoločností na báze ERP systému
  • implementáciu ERP systému Jeeves  (NordERP je certifikovaným partnerom švédskej spoločnosti Jeeves Information Systems AB pre Slovensko a Českú republiku).

Spoločnosť NordERP ponúka dlhoročné skúsenosti s implementáciou a rozširovaním ERP systému Jeeves najmä vo výrobných podnikoch. NordERP disponuje nielen ERP nástrojom (Jeeves), ale aj znalosťami problematiky rôznych typov výrobných procesov (od zákazkovej, cez sériovú až po hromadnú výrobu).

Spoločnosť NordERP ako člen skupiny (Wallenberg – NordERP - Slovshore) je flexibilná z pohľadu škálovania ľudských zdrojov a projektových kapacít v oblasti podnikového poradenstva ako aj implementácie a správy informačných systémov.

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS