Vedenie spoločnosti

Valent Gura

pôsobí na pozícii predsedu predstavenstva spoločnosti NordERP a.s. od roku 2012. Valent Gura je IT veterán, ktorý počas doterajšej profesionálnej kariery pracoval ako individuálny kontribútor ale aj ako riaditeľ v nadnárodných IT firmách, v jeho referenciách sú projekty z verejného aj komerčného sektora.

 

Vyštudoval odbor Zabezpečovacia a Oznamovacia technika na Vysokej škole dopravnej. Profesionálnu kariéru začal vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky, kde v rokoch 1976 - 1990 pracoval na významných projektoch SM4-20 a SM52/12.

Počas svojho pôsobenia v Digital Equipment Slovakia v rokoch 1992 - 1994 pracoval v rôznych funkciách na kľúčových projektoch v Stredoslovenských Energetických Závodoch, Transpetrole, VÚB, ŽSR a ďalších. V rokoch 1996 - 1999 organizoval vytvorenie a následne viedol divíziu Podnikového poradenstva v slovenskej pobočke Arthur Andersen.

V spoločnosti Compaq, kde pracoval od roku 1999, prešiel viacerými riadiacimi pozíciami. Od roku 2001 viedol divíziu Compaq Global Services. Po spojení Hewlett-Packard (HP) a Compaq, v roku 2002, bol šesť rokov členom vedenia slovenskej pobočky HP a riaditeľom divízie HP Services a následne od mája 2008 zastával pozíciu regionálneho manažéra divízie HP Consulting&Integration, kde zodpovedal za horizontálne IT riešenia. Od novembra 2008 dva roky riadil v HP Slovensko divíziu HP Enterprise Services, ktorá vznikla spojením EDS a časti HP Services. Svoje 20-ročné pôsobenie  v nadnárodných korporáciách ukončil v roku 2012 na pozícií riaditeľa HP Enterprise services pre region SEE (South East Europe).

Od októbra 2012 pracuje aj v slovenskej poradenskej firme WALLENBERG ako partner zodpovedný za služby súvisiace s nasadzovaním a efektívnym využívaním IKT.

Valent Gura bol členom prezídia IT Asociácie Slovenska od jej vzniku až do roku 2012.

Jozef Kavec

pôsobí na pozícii člena predstavenstva spoločnosti NordERP a.s. od roku 2012. Jozef Kavec sa aktívne zapája do práce pre súčasných klientov NordERP ako aj do rozvoja nových príležitostí. Jozef je zároveň konateľom v sesterskej poradenskej spoločnosti WALLENBERG, ktorá sa špecializuje na riadenie projektov, optimalizáciu a reštrukturalizáciu procesov, špecifikácie požiadaviek na IS/IT a na outsourcing.

Spojenie kompetencií oboch spoločností prináša výrazné synergie do riešení problémov klientov NordERP. Riešenia sa tak snažia nielen odstrániť určitý identifikovaný problém, ale vždy priniesť pridanú hodnotu v podobe úspory nákladov alebo zvýšenia obratu a tak maximalizovať návratnosť investície pre klienta.

Jozef Kavec je skúsený projektový manažér a je držiteľom certifikátu metodiky riadenia na úrovni „PRINCE2 Registered Practitioner“. Riadil projekty s viac ako 100 členmi projektového tímu a s rozpočtom až do 20 miliónov EUR. Okrem toho má Jozef Kavec skúsenosti s návrhom procesov a optimalizáciou organizačnej štruktúry pre významných klientov z oblasti výroby vrátane zákazkovej výroby, služieb, verejného sektora, telekomunikácií a bankovníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy.

Martin Gračka

pôsobí na pozícii člena predstavenstva spoločnosti NordERP a.s. od marca 2012. V období od roku 1999 do roku 2005 pôsobil v medzinárodných konzultačných spoločnostiach v pobočkách v Prahe a vo Viedni a zameriaval sa najmä na tvorbu a implementáciu firemných stratégií a zavádzanie organizačných a procesných zmien.

Podieľal sa na prípravách firemných stratégií, zodpovedal za tvorbu operatívnych plánov, akčných plánov a zavedenie zmien aj na nižších úrovniach korporácií. Má tiež bohaté skúsenosti v oblasti návrhu procesov a organizačnej reštrukturalizácie, ktoré získal na početných projektoch v regióne strednej a východnej Európy pre firmy z rôznych priemyselných odvetví ako napríklad telekomunikácie, zdravotníctvo, strojárstvo, verejný sektor a pod. Od roku 2005 pôsobí tiež v pozícia partnera poradenskej spoločnosti Wallenberg a špecializuje sa na finančného riadenie projektov a finančné zabezpečenie projektov v oblasti informačno-komunikačných technológií.

 

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS