Ciele a prínosy

Požiadavky na efektívnosť podnikových procesov sa odvíjajú od dynamiky konkurenčného prostredia a rastúcich potrieb zákazníkov. S tým súvisia aj meniace sa nároky na informačné systémy v spoločnosti. V rámci optimalizácie procesov realizujeme projekty pod názvom G2G „Go-to-Green“, ktoré v prvom kroku  smerujú k identifikácii oblastí, pre ktoré zmeny v procesoch a úpravy/ rozšírenia informačných systémov budú znamenať prínos v jednom z 3 parametrov:

  • Úspora nákladov,
  • Zvýšenie výnosov,
  • Zrýchlenie rozhodovacích procesov.

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS