Prístupy a metódy

V rámci implementácie riešení pre oblasti s potenciálom pre optimalizáciu využívame moderné nástroje a technológie ako

  • čiarové kódy, QR kódy, RFID (pre sledovanie materiálových tokov a procesov)
  • zaznamenávanie biometrických údajov (pre dochádzkové systémy)
  • elektronický podpis (automatizácia fakturácie v elektronickej forme)

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS