Spĺňa váš súčasný podnikový systém potreby a požiadavky pre riadenie procesov a podporu rozhodovania? Otestujte sa.

Pred začatím vyplňte Vaše údaje:


Telefónne číslo musí mať minimálne 9 čísiel a žiadne znaky. Môže začínať symbolom "+"
Sprístupniť dotazník
 • Oblasť jednoduchosti používania podnikových systémov.

  Umožňuje Váš podnikový informačný systém (systémy):

  1. používať rovnaké/konzistentné užívateľské rozhranie v plnom rozsahu aplikácií
  2. skrátený prístup k najčastejšie používaným funkciám
  3. vyhľadávať akékoľvek záznamy/údaje podľa viacerých kritérií
 • Oblasť prispôsobenia podnikových systémov.

  Umožňuje Váš podnikový informačný systém (systémy):

  1. pridať užívateľom definované polia na obrazovku
  2. pripraviť prehľady/reporty podľa užívateľom definovaných kritérií
  3. integrovať riešenia tretích strán a elektronickú komunikáciu s dodávateľmi a odberateľmi
 • Oblasť rozšírenia a flexibility podnikových systémov.

  Umožňuje Váš podnikový informačný systém (systémy):

  1. spracovávať finančné údaje viacerých spoločností/skupiny v rámci jedného systému/databázy
  2. koordinovať výrobné kapacity a skladové zásoby distribuované v rôznych lokalitách
  3. pracovať s rôznymi menami pri kalkulácii kurzových rozdielov, vystavovaní faktúr atď.
 • Oblasť efektívnosti riadenia procesov s podporou podnikových systémov.

  Umožňuje Váš podnikový informačný systém (systémy):

  1. definovať role v systéme pre užívateľa podľa zodpovedností a úloh v procesoch firmy
  2. nastaviť právomoci užívateľov pre schvaľovacie úkony v procesoch
  3. vytvárať emailové upozornenia na schvaľovacie kroky a termíny s prepojením do systému
 • Oblasť mobility a prístupu k informáciám s podporou podnikových systémov.

  Umožňuje Váš podnikový informačný systém (systémy):

  1. pristupovať užívateľom vzdialene cez webové rozhranie k údajom a funkcionalite
  2. jednoducho zdielať informácie s biznis partnermi aj koncovými zákaznikmi cez web
  3. analyzovať a pristupovať k informáciám pre rozhodovanie v rôznych dimenziách (Business Intelligence)

Vyhodnotením a odoslaním dotazníka prispejete k analýze ERP trhu na Slovensku.

CPZ - Centrum podpory zákazníkov

Aktuálne

News stream JEEVES.SE

RSS